První písemná zmínka o Opavě je zaznamenána v listině knížete Vladimíra v Olomouci z 26. 12. 1190.

Již ve 13. stol. sídlili v Opavě také Němci, v roce 1208 se v zde usadil řád německých rytířů. Němci tak žili společně s Čechy v Opavě 700 let a Opava se stala převážně německým městem. Před 2. světovou válkou žilo v Opavě ze 45.000 obyvatel města 37.000, (tj. téměř 85 %) Němců. Z nich pak po skončení 2. světové války byla většina vysídlena, takže v Opavě zůstalo, podle dobového tisku, jen několik německých rodin. I ty však byly shromážděny v tzv. sběrných, pracovních, nebo trestních táborech a i byl jim zkonfiskován majetek. Pochopitelně jim bylo zakázáno i jakékoliv sdružování.

Po změně společenských poměru v roce 1989 došlo k uvolnění i v oblasti národnostních menšin a i Němcům je nyní povoleno se sdružovat ve spolcích. V roce 1991 se na výzvu zveřejněnou v tehdejších novinách „Naše Opavsko“ sešlo v zasedací místnosti magistrátu více než 50 opavských Němců, kteří se shodli na tom, založit v Opavě německý spolek. Ten pak byl 26. 7. 1991 na ministerstvu vnitra ČR zaregistrován jako Slezský německý, a byl první organizaci Němců na území Českého Slezska. Počet jeho členů přesáhl číslo 400. Po vzniku dalších obdobných svazů ve Slezsku a také z důvodů úmrtí členů (většina členů bylo vyššího věku) však počet členů postupně klesal až na dnešní stav okolo 100 členů.

V souvislosti s novým občanským zákonem došlo k přejmenování svazu na Slezský německý spolek z. s.

Hlavním úkolem Slezského německého spolku je uchování německého jazyka a německé kultury, ale také zlepšování vzájemných vztahů mezi Čechy a Němci. K naplnění těchto cílů je zaměřena veškerá činnost spolku. Pořádáme přednášky, kulturní setkání, besedy, výstavy, ale i poznávací zájezdy. Spolek provozuje setkávací středisko, ve kterém se setkávají nejen vlastní členové, ale jsou v něm také vítání jak naši vysídlení krajané během jejich návštěv rodného města, tak při nejrůznějších příležitostech i příslušníci většinového národa. V setkávacím středisku provozuje spolek i kurzy německé jazyka a to od začátečníků, po pokročilé.