V době pandemie Coronavru není nic jisté. To, co bylo potvrzeno ve čtvrtek ráno, již neplatí ve čtvrtek odpoledne. Ve čtvrtek ráno školní organizace potvrdila organizaci valné hromady ve zasedací místnosti školní farmy a téhož odpoledne jsme dostali e-mail, že to nebylo možné.

Školní farma je školským zařízením, a proto je v kompetenci ministerstva školství. Nelze jej zpřístupnit veřejnosti před koncem školního roku.

Výroční členská schůze Slezského německého spolku z.s. se proto bude konat v úterý 9. června 2020 v sále Kongregace Dcer božské lásky „Marianum“, Rooseveltova 886/47 v Opavě.

Začátek a program výroční členské schůze zůstávají nezměněny. Navíc se připravuje malé překvapení pro ženy 

„Marianum“ je dostupné autobusy městské dopravy č. 213, zastávka „Rooseveltova“. Autobusy odjíždí ze zastávky „Divadlo“ v 15:10, 15:30 a 15:50 

Jménem Slezského německého spolku z. s. se za nepříjemnosti spojené se změnou místa konání omlouváme.

Ing. Hans D. Korbel
předseda