Na svém jednání dne dne 7. 6.2016 pro jednal výbor Slezského německého spolku za přítomnosti 6 svých členů zejména následující: 

  • Výsledky kontroly vyúčtování  spolku za rok 2015. Spolek byl v rámci kontroly vyúčtování Shromáždění Německých spolků vybrán mezi hloubkově prověřované. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky ve vyúčtování 
  • Brožura o národnostních menšinách v Severomoravském kraji. Brožuru chystá Rada pro národnostní menšiny krajského zastupitelstva a předseda našeho spolku byl osloven výborem jako koordinátor části týkající se německé menšiny. Předseda písemně požádal všechny německé spolky působící na území kraje o zaslání podkladů v termínu do 31. 5 .2016, tak aby mohl být dodržen termín stanovený krajem. 
  • Kulturní odpoledne na počest 25. výročí svazu se uskuteční 25. 6. 2016 v Kulturním domě na Rybníčku. Pozvány jsou všechny spolky regionu, dále zástupci Shromáždění, německého a rakouského velvyslanectví, primátor města zástupci kraje a univerzity. Občané budou pozvání inzerátem v „Regionu“
  • Pro moderaci kulturního odpoledne byli osloveni někteří známí herci, kteří ale moderaci pro časové zaneprázdnění odmítli. Moderaci tak bude spolek muset zajistit vlastními silami.
  • Brožura k 25. výročí spolku bude vytištěna německy a česky s obrázky a barevně a bude rozdávána na kulturním odpoledni. Bude taky rozeslána partnerům a bude k dispozici v BGZ. Na kulturním odpoledni budou taky představeny 2 propagační bannery.
  • V úterý 28. 6. 2016 navštíví, v rámci návštěvy divadla, setkávací středisko členové německého spolku ze Šumperka. 

Na svém jednání dne 21. 6. 2016 se výbor Slezského německého spolku Opava zabýval především přípravou kulturního odpoledne k 25. výročí spolku. Jednotliví členové výboru tak byli pověřeni konkrétními úkoly, za které budou odpovědni. Jednání se účastnilo 6 členů výboru.