Möge die Lichtflamme von Bethlehem dein Herz mit der Freude über die Geburt dessen erfüllen, der "das Licht der welt" ist.

Ať plamínek světla z Betléma naplní vaše srdce radostí z narození toho, který je "světlem světa".

Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit und Ihren beitrag in diesem Jahr.
Bitte unterstützen Sie weiterhin unserre Bemühungern.
in Liebe und Dankbarkeid,
Euer
Schlesish-Deutscher Verein Troppau e. V.

Velice vám děkujeme za dobrou spolupráci a za váš příspěvek v tomto roce.
Podporujte prosím naše úsilí i nadále.
s láskou a vděčností,
Váš
Slezský německý spolek Opava, z. s.